Akkoord
Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag. Meer informatie is te vinden in ons privacy statement.

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Ook helpt de organisatie achterblijvers van vermissing. Op de ruim 80 locaties zetten 1100 vrijwilligers en 500 beroepskrachten zich in voor de hulp aan slachtoffers.

Stichting Sireen biedt 24-uurszorg aan cliënten met een licht/matig verstandelijke beperking en/of een Aandoening in het Autistische Spectrum/ADHD.

'De Nerflander' is een praktijk voor psycho-motorische (kinder)therapie (PMKT), weerbaar-heidstraining en individuele begeleiding autisme in Nunspeet. PM(K)T is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit laten zien in hun gedrag.

Integrale vroeghulp is voor alle ouders met kinderen van 0-7 jaar die zich zorgen maken of vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind. GGD Fryslan gebruikt voor de dossiervoering en samenwerking met ketenpartners Online Zorgplan.

’t Buurthuis is een kleinschalige Dagbeleving, die dagelijks zal worden begeleid door twee of drie zorg professionals. Hun deskundigheid ligt voornamelijk op het gebied van Dementie en/of Parkinson.

C-support werkt in opdracht van VWS voor Covid-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. C-support informeert, adviseert en ondersteunt u op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt.

De GGD begeleid aanstaande moeders voor de geboorte. Op die manier krijgt de JGZ-professional al voor de geboorte een beter beeld van wat zij voor de aanstaande ouders kunnen betekenen.

Jong JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in Breda en voor 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid. Voor de begeleiding van aanstaande moeders gebruiken zijn Solvio.

Jeugdhulp Zeeland zorgt voor een integraal hulpverleningsaanbod, waarbij 1 samenwerkende jeugdhulpcombinatie de regie voert, uitgaande van een cliënt-perspectief op langere termijn.

Bij Plug-in@work kunnen de jongeren een zinvolle dagbesteding doen. Ze kunnen aan de slag om door middel van diversen activiteiten zoals in de fietsenmakerij, copy service, creatief studio, horeca, website, recycling, houtbewerking, groenvoorziening.

Binnen Ancora begeleiding & bewind wordt er oplossingsgericht gewerkt en doen wij er alles aan om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn/haar hulpvraag.

DBC de Stek begeleidt mensen met een hulpvraag op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Tevens ondersteunen zij teams in de zorg door middel van het opvullen van diensten en coachen in vastgelopen begeleidingen.

ThorZo is een kleinschalige zorgaanbieder die staat voor een persoonlijke kindgerichte benadering. Met hun visie zijn ze toegespitst op onderaannemers die gezinsgerichte verblijfsmogelijkheden realiseren voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg.

Gelukkig Lijf is dé praktijk in Arnhem en Apeldoorn voor fysieke en mentale gezondheid. Ze bieden een unieke combinatie van Personal Training, Psychologische begeleiding en/of Coaching en/of Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

De Sportvoedingscoach biedt persoonlijke trajecten, voedingsanalyses en levensstijl programma's. Een groot internationaal netwerk en jarenlange persoonlijke ervaring in de topsport vormen een gezonde mix om prestaties en voeding te verbeteren op 'de weg naar succes'.

Meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen van chronisch zieke mensen in thuis situaties in de rol van mentor, coach en als begeleider. In de rol van zorg-coördinator regelen ze alles wat nodig is rond de cliënt en partner, om hen van de zorg te ontlasten.

Renateszorg biedt voornamelijk palliatieve zorg maar komt ook bij cliënten thuis die bijv. een spierziekte hebben. In overleg met de cliënt zorgt ze ervoor dat de cliënten hun eigen regie behouden en samen afspraken maken over de zorgverlening.

Bij NU∙NNU krijg je inzicht door bewust te ontspannen. Door het verhogen van je lichaamsbewustzijn, leer je te signaleren waar jouw grenzen liggen. Zo kan je gebalanceerd met je energieniveau en algehele gezondheid om kan gaan.

Jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen omdat zij kampen met ernstige (gedrags-)problemen en beperkingen in hun eigen ontwikkeling en/of het gezin van herkomst kunnen terecht bij Vlinderhuis. Er kan (tijdelijk) verblijf en zorg geboden worden aan maximaal 11 jeugdigen.

Met bemiddelingen, mediation, conflict coaching en onderhandelen helpt Rob Vens Mediation partijen bij elkaar te komen. Ze zijn specialist in arbeidsconflicten en conflicten waarin zakelijke, persoonlijke of complexe business- en ICT-aspecten.

Samen Uniek biedt uitgebreide zorg om een bijdrage te leveren aan een gezond, gelukkig en stressvrij leven, dit doen zij door zinvolle en leuke activiteiten aan te bieden. Samen Uniek biedt volwassen en ouderen de juiste zorg en helpen bij preventie.

Lifestyle op weg helpt cliënt zich beter te voelen, ze helpen de balans in ons mens-zijn, in onze persoonlijkheid en de gemoedstoestanden waar wij aan kunnen lijden te helpen verlichten. Hiervoor gebruiken ze de Bach bloesem remedies.

Het Landelijk Verbond GezinsHuizen is een vernieuwende en robuuste samenwerking van, voor en door zelfstandige gezinshuizen welke professionele en duurzame gezinshuiszorg bieden binnen het Kwaliteitskader Jeugd en het aankomende Kwaliteitskader Gezinshuizen

Q-support fungeert als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Gemeenten een beroep doen op q-support voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, juridisch en arbeidskundig advies.

Wij bieden mensen, na de fase van afkicken in een kliniek, een plek om te wonen tijdens de periode van duurzaam herstel. Onze cliënten zijn mensen die willen werken aan langdurig herstel en daarvoor bereidt zijn hun levensstijl aan te passen.

MoteZ staat voor professionele ondersteuning op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de balans tussen draagkracht en draaglast.

Talmazorg biedt verpleegkundige zorg waarbij intensief wordt samengewerkt met ketenpartners die betrokken worden in de dossiers in Online Zorgplan.

Klein Herxen biedt dagbesteding aan mensen die rust en veiligheid zoeken. Naast de dagbesteding worden er coachsessies gegeven waarbij we aan het werk gaan met de paarden. Natuurlijk is bij deze sessies vooral ook de rust en veiligheid belangrijk.

Voor de prenatale huisbezoeken, waarbij de verpleegkundigen samen met aanstaande moeders aan gedragsverandering, het stellen van doelen en het versterken van de vaardigheden van de aanstaande moeder werkt gebruikt men Online Zorgplan.

Kinghorn richt zicht op een brede doelgroep. Van kinderen in de basisschoolleeftijd tot de bejaarde medemens en alle leeftijdscategorieën daar tussenin. Iedereen die hulp nodig heeft kan terecht bij Kinghorn

Verpleegkundigebureau VIDTS is actief in de wijkverpleging. Voor het maken van indicaties en de wens om te voldoen aan wet- en regelgeving maken ze gebruik van Online Zorgplan.

Stichting Probs4You biedt gespecialiseerde hulp aan kwetsbare jongeren, en biedt ze begeleiding met als doel hun zelfredzaamheid te verhogen.

ALS-ZorgThuis is voor iedereen die zorg nodig heeft. Dit kan kort- of langdurig zijn, door een chronische ziekte, na bijvoorbeeld een operatie, ouderdom, terminale zorg of zorg om de mantelzorger te ontlasten.

Praktijk Lì Lián biedt en verzorgt hulp voor zowel volwassenen als jeugdigen/jongeren die kampen met meervoudige sociaal maatschappelijke problematiek.

De afdeling kindergeneeskunde OLVG en GGD Amsterdam zijn een pilot gestart met Online-Zorgplan.nl als digitaal patiëntendossier.

De afdeling JGZ van de GGD Amsterdam en OLVG zijn een pilot gestart met Solvio als digitaal patiëntendossier.

ErasmusMC doet onderzoek naar 'ongelijke gezondheidssituaties' rondom de geboorte. Hiervoor gebruiken ze risicotaxatie-instrument de R4U.

ZorgboxBrabant biedt persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, begeleiding bij problemen thuis en ondersteuning, dagbesteding bij dementie en behandeling aan huis

Eigen Krachten biedt thuiszorg en persoonlijke begeleiding in de regio Rotterdam.

Verder in je leven is een specialist op het gebied van verslavings- en eetproblematieken. Zij bieden intensieve persoonlijke zorg gericht op het individu.

We Take Care biedt huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding aan huis. Zij geloven dat thuiszorg altijd vraagt om een persoonlijke benadering.

Op zorgboerderij deNeeth wordt passende dagbesteding geboden aan mensen met Austisme (ASS), psychische hulpvraag of een sociale hulpvraag/activering.

Het team van Peuter Power begeleidt kinderen met overgewicht. De ouders werken samen met een fysio, diëtiste en een jeugdverpleegkundige

Voor het verwerken en doorzetten van aanvragen voor kraamzorg maakt TSN gebruik van Solvio.

De afdeling klinische genetica gebruikt Solvio voor research en onderzoekt de mogelijkheden voor de inzet in de patiëntenzorg.

De eigenschappen van ons cliëntvolgsysteem

 • ISO 27001 en NEN 7510
 • AVG Proof
 • ZorgMail geïntegreerd
 • Slechts €28,50 per maand
 • Volledig cliëntvolgsysteem
 • Tijd- en activiteitenregistratie
 • Taken en activiteiten
 • Vragenlijsten en zorgprogramma's
 • Beveiligd beeldbellen
 • Zorgplannen op maat
 • Zelf behandelmodules maken
 • Online behandelmodules
 • Eenvoudig rapportages opstellen
 • Veilige werkomgeving voor de keten
 • Geschikt voor tablet & smartphone
 • Ideaal voor ambulante zorg
 • Gratis voor ketenpartners en cliënt
 • Eenvoudig zorgplannen opstellen
 • Uitgebreid koppelvlak
 • Overzichtelijk dashboard
 • Diagnostische instrumenten

Neem contact op

Bel of mail ons. Wij helpen u direct!

050 210 02 55 Stuur een bericht

Uw gegevens

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Verstuur